İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Yapısı

Sağlık Müdürlüğünde Hizmetin Yürütülmesi 
İl Teşkilatının Yapısı 
İl düzeyinde sağlık hizmetlerinden birinci derecede sorumlu yöneticiler, vali ve sağlık müdürüdür. 
 
a)   Vali: İlde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden, eşgüdümünden ve Geliştirilmesinden birinci derecede sorumlu kişidir. Valiler, yetkilerinin bir kısmını yardımcılarından birine ya da sağlık müdürüne devredebilirler. 

b) Sağlık Müdürü: Her ilde bir sağlık müdürü ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği’nde belirtilen sayıda sağlık müdür yardımcısı bulunur. Sağlık müdürü ilin en üst sağlık yöneticisi olup, görevinde valiye karşı sorumludur. Sağlık müdürü, görevleri müdür yardımcıları arasında dengeli bir şekilde dağıtır. Sağlık müdür yardımcıları, kendilerine verilen görevleri sağlık müdürünün vereceği yetki sınırları içinde yürütürler.
 
 
 
tsemasi1

 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0